Нашите цени

Цената на пълното счетоводно, данъчно и ТРЗ абонаментно обслужване зависи от обема на
документо оборота, численоста на персонала и спецификацията в дейноста на фирмата.
До Вашите данни ще имат достъп единствено служителите на счетоводно-
консултантска кантора "Караджилов-консулт".

Форма за запитване

Тази информация е необходима за определяне на тарифата за обслужване.
Приблизителен брой банкови извлечения, приходно/разходна дейност и т.н.


Тази информация е необходима за определяне на таксата за обслужване.

Тази информация е необходима за определяне на таксата за обслужване.

Тази информация е необходима за определяне на таксата за обслужване.